Gematsu | Screenshots | regalia-royal-edition | march-28-2018 | Regalia-Royal-Edition_2018_03-28-18_001